اجاره خودرو مسافران خارجی

اجاره خودرو برای مسافران خارجی – مدارک مورد نیاز جهت اجاره خودرو

سالانه تعداد زیادی از مسافران خارجی به کشور ما سفر می کنند. بخش زیادی از این مسافران بدون استفاده از...

ادامه مطلب

تاریخچه اجاره خودرو – تاریخچه ی اجاره خودرو در ایران

اگر بشنوید که اجاره ماشین بیش از یک قرن است که وجود دارد، حتما تعجب خواهید کرد. به محض معرفی اتومبیل...

ادامه مطلب